Hej!

Här hittade du tidigare fakta och tips för föräldrar om tonåringar och alkohol. Informationsinsatsen TÄNK OM har nu avslutats och därför har vi stängt denna webbplats. Besök gärna www.tonårsparlören.se för motsvarande information!

Med vänlig hälsning

Folkhälsomyndigheten